Hotline : 0989.496.239 - 0911.76.0000

Email : info@hgtech.vn

Cho thuê phiên dịch

Trung Quốc hiện tại là nhà đầu tư FDI lớn nhất tại Việt Nam. Theo số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài, trong 5 năm qua, vốn Trung Quốc đã tăng thêm 8,1 tỷ USD, bình quân mỗi năm khoảng 1,6 tỷ USD. Số...
Ngày đăng : 24/08/2023